Friday, May 19, 2006

गुगल (इ)स्टोरी

जगातले बरेचशे शोध हे 'अपघाताने' लागले आहेत. गुगलही याला तितकेसे अपवाद नाहिये.
खरेतर एक PHD साठी घेतलेला विषय एका मोठ्या व्यवसायचे रुप घेइल हे लॅरी आणि सर्गी (दोघेही गुगलेचे संस्थापक आहेत) यांना स्वप्नात सुद्धा वाटले नसेल.
गुगल जेंव्हा बाजारात आले तेंव्हा अल्टाव्हीस्टा, एक्साइट, याहु हि मंडळी अगोदरच या व्यवसायात होती. गुगल ने वेगळे काय केले असेल तर ते PageRank Algorithm वापरुन, इंटरनेट्वरील शोध (search) ला वेगळे रुप दिले. PageRank मुळे जास्त relevant search results च, आपणास दिसतात. यात लॅरी पेजची संशोधक व्रूत्ती दिसुन येते.
हा प्रोजेक्ट या मंडळींनी नंतर अल्टाव्हीस्टा, एक्साइट, याहु यांना विकण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही केला परंतु भविष्य काही वेगळेच घडणारे होते.
हि मंडळी जेंव्हा सावकाऱांकडे (Venture Capitalists) पैसे मागायला गेली तेंव्हा बरेच ठिकाणी निराशाही झाली. ज्या सावकाराने पहिल्यांदा त्यांना पैसे दिले ते हे बघुन कि या मंडळींना MotherBoard, Drives घेण्यासाठी पैसे वापरायचे आहेत, advertiseसाठी नाही. ( कधी कधी तुमचे प्रामाणिक उत्तर काय काय करु शकते त्याचेच हे उदाहरण. त्या सावकाराने $१,००,००० ची मदत त्यांना दिली.)
पुढे गुगलची यशोगाथा सर्वश्रुत आहेच.
गुगलवर अजुन सविस्तर माहिती क्रमशः